Organisatie

Hoofdbestuur Stichting Beemster Gemeenschap
Voorzitter: Erica Helder
Secretaris: Marissa Geluk
Penningmeester: Adri Martens

Leden:                                                           
Yvonne Roelofsen
Ella Verhoeks
Jan Piet Ordeman
Suzan Oudhuis
Peter de Wit
Jan Uitentuis
Peter Koning
Johan de Ruiter   

Het hoofdbestuur voorafgaand aan de Beemster Feestweek 2019.
Van links naar rechts: Peter de Wit, Suzan Oudhuis, Jan Piet Ordeman, Marissa Geluk, Peter Koning, Johan de Ruiter, Yvonne Roelofsen, Mariëlle Molijn (aspirant-lid), Jan Uitentuis, Erica Helder, Ella Verhoeks en Adri Martens.
Foto: Christy Rijser.     

Sectie Sport
Voorzitter: Jan Piet Ordeman
Secretaris: Nelleke Glorie

Leden:
Johan Duijn
Paul Mul
Richard Knook
Leonard van der Helm
Margret Konijn
Sander Ittmann

Sectie Sport: Boven van links naar rechts: Paul Mul, Leonard van der Helm, Jeroen Buijs (oud-lid), Nelleke Glorie en Marit Brouwer (oud-lid). Onder van links naar rechts: Margret Konijn, Johan Duijn en Jan Piet Ordeman. (Richard Knook en Sander Ittmann staan niet op de foto)

Sectie Welzijn
Voorzitter: Suzan Oudhuis
Secretaris: Iris Schipper

Leden: 
Irene Vet 
Anton Rood
Johan de Ruiter
Antoinet v.d. Bijl
Marjolein Belkom

Sectie Welzijn voorafgaand aan de Beemster Feestweek in juli 2019. Van links naar rechts: Iris Schipper, Antoinet v.d. Bijl, Anton Rood, Suzan Oudhuis, Irene Vet, Johan de Ruiter en Marjolein Belkom. 
Foto: Evalien Brinkman