Organisatie

Hoofdbestuur Stichting Beemster Gemeenschap
Voorzitter: Erica Helder
Secretaris: Marissa Geluk
Penningmeester: Adri Martens

Leden:                                                           
Yvonne Roelofsen
Ella Verhoeks
Jan Piet Ordeman
Suzan Oudhuis
Peter de Wit
Jan Uitentuis
Peter Koning                                                                                  

Het hoofdbestuur voorafgaand aan de Beemster Feestweek 2018.
Van links naar rechts: Jan Uitentuis, Peter Koning, Jan Piet Ordeman, Yvonne Roelofsen, Adri Martens, Marissa Geluk, Erica Helder, Ella Verhoeks, Suzan Oudhuis en Peter de Wit.
Foto: Christy Rijser.     

Sectie Sport
Voorzitter: Jan Piet Ordeman
Secretaris: Nelleke Glorie

Leden:
Johan Duijn
Paul Mul
Richard Knook
Leonard van der Helm
Margret Konijn
Sander Ittmann

Sectie Sport: Boven van links naar rechts: Paul Mul, Leonard van der Helm, Jeroen Buijs (oud-lid), Nelleke Glorie en Marit Brouwer (oud-lid). Onder van links naar rechts: Margret Konijn, Johan Duijn en Jan Piet Ordeman. (Richard Knook en Sander Ittmann staan niet op de foto)

Sectie Welzijn
Voorzitter: Suzan Oudhuis
Secretaris: Iris Schipper

Leden: 
Irene Vet 
Anton Rood
Johan de Ruiter
Antoinet v.d. Bijl
Marjolein Belkom

Sectie Welzijn voorafgaand aan de Beemster Feestweek in juli 2019. Van links naar rechts: Iris Schipper, Antoinet v.d. Bijl, Anton Rood, Suzan Oudhuis, Irene Vet, Johan de Ruiter en Marjolein Belkom. 
Foto: Evalien Brinkman