ANBI

Naam: Stichting Beemster Gemeenschap
RSIN: 815227103

Doelstelling:
De Stichting Beemster Gemeenschap heeft ten doel het verenigingsleven in de Beemster te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de Beemster en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BG Jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021

BG jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020

BG jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

BG jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017

BG jaarverslag 2016