Veebeoordelen, vrijdag 31 juli

Uitslag veebeoordelen:

Overkoepeling van Veeteelt Studie Clubs Noord-Holland
Uitslagen van Provinciaal Veebeoordelen vrijdag 31 juli 2015.
· 65 deelnemers hebben meegedaan met deze wedstrijd.
· De koeien kwamen van familie Brommersma Grosthuizen.
· Selectie koeien: Jan Van Weerdenburg en Rick Schilder
· Jury bestond uit: Addy Moree en Vincent van Dongen.
· Speaker: Jan Van Weerdenburg.
· Scheren en schoonmaken: VSC Wieringermeer en VSC Wieringerwaard
· Voorbrengen: VSC Waterland en VSC Uitgeest