Aangesloten verenigingen

Buurtverenigingen
Buurtvereniging ‘de Knotwilgen’
Buurtvereniging ‘Klaterbuurt en Omstreken KEO’
Buurtvereniging ‘Klaver Vier’
Buurtvereniging ‘Noordbeemster’
Buurtvereniging ‘Ons Hoekje’
Buurtvereniging ”t Land van Smit’

Sportverenigingen 
Beemster Wandelingen
Biljartvereniging ‘Middenbeemster’
Biljartvereniging ‘ZoMaarBegonnen’
Dam- en schaakvereniging ‘Aris de Heer’
Gymnastiekvereniging ‘Hercules’
Ijsclub ‘Bamestra’
Jeu de boule club ‘Touché une boule’
Koersbalclub Middenbeemster
Lawn Tennis Club Beem-Star
Seniorenbiljart Zuidoostbeemster
Sportvereniging Beemster
Steenwerpersclub ”t Mikpunt’
Tafeltennisvereniging Beemster
H.S.V. De Ringdijk
Voetbalvereniging W.B.S.V.
Voetbalvereniging Z.O.B. 
Volleybalvereniging BEVOK
WZ&PC Purmerend
Zaalvoetbalvereniging Tornado

Overige
A.O.V. Beemster Ondernemer
Uitvaartzorg Purmerend-Beemster
Beemster Jagersvereniging
Bibliotheek Waterland, vestiging Beemster
Carnavalsvereniging ‘De Leutige Kerckhaenen’ 
Volksspelencomité Westbeemster
Doopsgezinde Zusterkring Onder Ons
E.H.B.O. Afdeling Beemster
Historisch Genootschap Beemster
Vrouwen Samen Verder V.S.V. 
Koninklijke Muziekvereniging Beemster Fanfare
LR & PC Beemster Ruiters
Mij. Tot ’t Nut van het Algemeen, Dep. Beemster
Vrouwen van Nu, afdeling Beemster
Ouderensoos Westbeemster
Raad van Kerken
ASV ‘de Spelemei’
Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster Speeltuin de Vreugdegaard
Stichting Binnendijks 
Stichting Hospice Het Thuis van Leeghwater
Stichting Onder de Linden
Stichting Open Dag
Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster
Stichting Z.O.B. Events
Toneelvereniging Middenbeemster
Toneelvereniging Paulus II
Veeteeltstudieclub Beemster
Stichting ‘Beemsters Welvaart’
Zangvereniging Harmonie
Zonnebloem afdeling Beemster