ANBI

Naam: Stichting Beemster Gemeenschap
KVK: 41234311

Doelstelling:
De Stichting Beemster Gemeenschap heeft ten doel het verenigingsleven in de Beemster te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de Beemster en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BG jaarverslag 2017
Kopie Financieeljaarverslag 2017